האשה מה אומרת? נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות

הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס


באמת אנחנו הנשים הננו מברזל שאין אנו נופלות תחתינו או עושות שערוריות ומהפכות" ("הרהוריה של עקרת בית", האשה במדינה, 1950)

עם הקמתה הכריזה מדינת ישראל כי יתקיים בה שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור, בלי הבדל מין, אך מציאות חייהן של נשים במדינת ישראל הצעירה הייתה שונה בתכלית. מה היה להן לומר על כך? 

האשה מה אומרת? מביא עמדות ודעות של נשים ישראליות בעידן של הכרעות גדולות ומאבקי קיום בימי קטנות על מקומן ותפקידיהן כאזרחיות המדינה, בבית, במשפחה ובשוק העבודה. הספר מתבסס על מדורי הנשים בעיתונות ועיתונות הנשים ומברר מה אמרו נשים על חברות הכנסת ועל האשה היחידה בממשלה, על שירות בנות בצה"ל והדרת נשים, על תפקידן כאימהות בעת מלחמה ובמאבק לשלום, על עידוד הילודה וזכות האשה על גופה, על נטל עבודות הבית ואפליית נשים בשכר ובתעסוקה. בתוך כך מגלה הספר כתב עת פמיניסטי נשכח, שופך אור על סיפור אימוצה של תינוקת בת תימן וחושף פרשת מחאה של חניכה בקורס טיס של חיל האוויר שהודחה והושתקה.

האשה מה אומרת? משמיע קולות מן העבר המלמדים כיצד בימי ראשית המדינה, בין המטבח לחדר הילדים, גם נשים הכריעו; קהל הקוראות והקוראים עשוי למצוא בו הדהוד למציאות החיים בישראל של ימינו. 


כתבות וראיונות על הספר

ציפי גון-גרוס, ספרים רבותיי ספרים, גל"צ  
דפנה ארד, בן-גוריון, לטיפולך, לאשה

ביקורות 

ציפי גון גרוס, טבלת המבקרים של מוסף הספרים, הארץ 
תקוה וינשטוק, טור ביקורת על האשה מה אומרת בחדשות בן עזר
אפרת מונשרי גורן, האשה מה אומרת בבלוג הורים ותומים

פוסטים ומאמרים 


Women in the State of Israel: The Early Years

According to its Declaration of Independence, the State of Israel "will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex". However, the equality between men and women in Israel was not de facto. What did Israeli women have to say about that? 

The book presents views and opinions of Israeli women in the 1950s and the early 1960s about their roles and duties in the public and the domestic spheres, based on contemporary women's sections in the press and women's magazines. It shows what women said about women in the Israeli parliament (Knesset) and about Golda Meir; women's service in the Israeli Defense Force and the exclusion of women from the public sphere; motherhood and parenthood, woman's right to choose to have an abortion and women's struggle for peace; women's duties as housewives and the discrimination of women as employees. The book also uncovers a forgotten feminist journal, sheds light on a famous adoption story of a Yemenite baby and discusses a protest of female cadets in the Israeli Air Force flight course that was ignored and silenced for many years. 

The Hebrew University Magnes Press