23 במאי 2013

למה בחר משרד החינוך ללמד על בן-גוריון ובגין?

בעקבות החידון "מנהיגוּת עושה היסטוריה"*


הנושא המרכזי שבחר משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ג הוא "מנהיגוּת פורצת דרך: דמותם, חזונם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין". אירוע השיא התקיים לאחרונה בבנייני האומה בירושלים במעמד ראש הממשלה -- שלב הגמר של החידון הארצי בנושא "מנהיגוּת עושה היסטוריה"; סוג של תגובה ציונית לא-הולמת לחידון התנ"ך ששואלת גם מעולם תכניות הריאליטי ומורכבת ממשימות שבסופן שורד אחרון שמנצח. זהו ביטוי הולם למאמצי משרד החינוך להנחיל לתלמידים ולתלמידות בבתי הספר הממלכתיים סיפור היסטורי שתואם עמדה הפוליטית מסוימת מבית היוצר של שר החינוך גדעון סער, תוך הקפדה על אי-פריצת דרכים חדשות והסתגר באלו הקיימות. 

מנהיגים פורמליים, גברים, יוצאי אירופה