7 במרץ 2013

הנשמע קולך? ועוד איך

עם השבוע הפמיניסטי בסמינר הקיבוצים


אתמול פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקט נתונים לקראת יום האישה הבינלאומי 2013. בין היתר עידכנה הלמ"ס בדבר שיעורן הגבוה של נערות ונשים בכל הנוגע לזכאות לבגרות ולתואר אקדמי, העומד ביחס הפוך לנתונים לגבי הכנסתן. ובקיצור, נשים משכילות יותר ומשתכרות פחות. לפעמים הנתונים האלה הם גם בבחינת מזון למחשבה: כתבת של אתר אינטרנט גדול שאלה אותי כיצד נסביר את הנתונים לפיהם אחוז הנשירה של נערות מהלימודים בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון נמוך מזה של נערים, וכמובן את יתרונן המספרי של סטודנטיות לעומת סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. התשובות לשאלה הגדולה הזו חורגות מגבולות הכיתה ואולם ההרצאות. המפתח להן נמצא במעמדן, מקומן ותפקידיהן של נשים בחברה הישראלית ובמידת המודעות שהן מגלות למצבן, במקרה הפרטי וכציבור.

לרשימת הקריאה של רורי גילמור

מעבר לגילוי סקרנות, הרצון לדעת והשאיפה להרחיב אופקים, ביסוד מידת המוטיבציה שמגלות נערות ונשים במסגרת מערכת החינוך הפורמלית עומדת תודעה של מיעוט. במקרה של ציבור הנשים לא מדובר על מיעוט מבחינה מספרית אלא מבחינה ערכית: ח"כ מרב מיכאלי כבר אמרה זאת (גם) השבוע במליאת הכנסת, בנאום שלה לרגל יום האישה הבינלאומי. על קבוצת מיעוט, וזאת אנחנו יודעות, להצטיין כדי לשרוד. עליה להתעלות במסגרת המרחב בו היא פועלת שאינו המרחב המסורתי שלה, במסגרת כללים וחוקים שלא בהכרח היתה שותפה מלאה להתוויתם, אם בכלל.

כך אפשר לפרש את הנתונים של הלמ"ס גם כקריאת תיגר על מעמדנו כנשים, בלי הבדל גיל. עמוק בפנים גם הנערות יודעות שבחברה הישראלית הן קודם כל אמהות בפוטנציה. פרופ' קרול גיליגן כבר הראתה כיצד שאיפותיהן הברורות והמוחלטות של ילדות הופכות מגומגמות ומסויגות עם הגיען לגיל ההתבגרות, כאשר הן עומדות על דעתן וקולטות מן החברה את המסר הברור - קודם כל אימא, אחר כך נראה. במובן זה לנתונים האלה יש היבט משמח: אמנם נשים רבות, כמו גברים רבים, עדיין שבויים במיתוס השוויון בין המינים בחברה הישראלית ולא פעם נתרעות מהמילה פמיניסטיתאך הן קולטות את השדר כבר בגיל ההתבגרות, ומגיבות אליו.

במקרים משמחים במיוחד זרם תת קרקעי זה מתפרץ, וסטודנטיות קוראות תיגר ופועלות לתיקון. סמוך ליום האישה הבינלאומי 2013 מספקת סמינר הקיבוצים דוגמה מצוינת לכך, עם פתיחתו של  שבוע "הנשמע קולך" שיזמה רוני מנט, סטודנטית שנה ג' לחינוך מיוחד והיסטוריה, בנושא מגדר בחינוך: היא ניסחה נייר עמדה במטרה להעלות מודעות בקרב מורות ומורים למצבן של נשים בחברה הישראלית, ויחד עם הסטודנטית אילה ויינטרוב הן יצרו את מרכז הלמידה מצא מין את שוויונו שהועלה לאתר משרד החינוך

השבוע היה הצלחה גדולה: במהלכו עסקו הסטודנטיות והסטודנטים בסמינר הקיבוצים במגדר בחינוך ובחינוך למגדר, בשדות ההיסטוריה, הפוליטיקה, האמנות, הספרות והשירה, הכלכלה והמשפט; פמיניזם בכיתות, באולמות, בשבילים, על מגרש הכדורעף ועל הדשא במשחק בין סטודנטיות למרצות (נחשו מי ניצחו).